Áp dụng KTT trong quan hệ cuộc sống (29)

545 lượt xem

Áp dụng KTT trong quan hệ cuộc sống (29)
(CXH.VN) Trong trường hợp một quan hệ phi giới tính, bè bạn, hợp tác trong công việc….ta tiến hành cùng thể thức. Nếu là quan hệ cặp đồng tính luyến ái sẽ phức tạp hơn.

QUAN HỆ ĐỒNG TÍNH

Người thao tác cần phải dùng con lắc đánh giá quan hệ đối cực của hai người liên hệXin nhấn mạnh đánh giá bằng con lắc với cảm xạ độ tỷ lệ tương hợp..

Có thể các điều mà một trong hai nguòi liên hệ thuật lại ở đây không có giá trị. Vô ích để đòi hỏi các tâm sự riêng tư. Một cặp nhất định gồm một cá nhân phát và một cá nhân nhận thu. Tóm lại một phát nhiều hơn và người kia thâu nhiều hơn. Tốt nhất là đánh giá với một cây thước nào đó về tính phát xạ của hai người liên hệ.

Người ta xem như cực nam của cặp này là người nào tác động lên con lắc ở thang chia độ cao nhất của cây thước. Bạn có thể Cảm xạ đồ tỷ lệ tương hợp để đo.

Đối với cặp Nam bạn xem tỷ lệ Nam của người nào cao hơn thì hai mặt giáp nhau người cao hơn sẽ quay mặt hướng về hướng Tây. Và Nữ cũng thế.

QUAN HỆ CÁ NHÂN VỚI MỘT NHÓM

Trong sự quan hệ giữa cá nhân – nhóm, thì chỉ riêng cá nhân là có vai trò so với toàn nhóm, ngay cả khi cá nhân là một người nữ và nhóm chỉ gồm toàn là nam giới cũng được xem là nam. Ví dụ: một giáo viên nữ được xem là nam so với một lớp học mà bà ta phụ trách gồm toàn học sinh nam.

Trái lại, cá nhân không đóng vai trò đặc biệt trong nhóm nữ. Ví dụ, người hội viên sáng lập được xem là nữ so với tổ chức mà người ấy tham gia.

QUAN HỆ KINH DOANH GIỮA HAI CÔNG TY

Quan hệ công ty – công ty được xem như một cặp đồng tính luyến ái Nam. Thông thường quan hệ được thiết lập giữa một công ty ban phát lệnh (nam) và một công ty thanh lý hóa đơn (nữ).

Đây là nguyên tắc, trong thực tế có thể không có cực và ngay cả tính phân cực cũng ngược lại. Do vậy phải kiểm chứng bằng con lắ với cảm xạ đồ tỷ lệ tương hợp.

QUAN HỆ CHÍNH TRỊ

Gọi như thế để ám chỉ mọi quan hệ mà nền tảng của sự hợp tác mang tính gíao điều hay lý tưởng trước khi biến thành kinh tế. Ví dụ sự hợp tác giữa Ban Lễ Hội và Hiệp Hội địa phương của các nghệ sĩ chắc hẳn có mối liên quan về kinh tế nhưng trên hết có thể mang một đặc tính chính trị. Mỗi lần có sự nghi ngờ về tính cách hoàn toàn kinh tế trong quan hệ giữa hai nhóm, phải xác định bằng con lắc xem nó mang tính kinh tế hay chính trị.

Mọi quan hệ chính trị được giải quyết như một quan hệ đồng tính luyến ái nam vì quan hệ chắc chắn hữu cực.

KỸ THUẬT ĐỊNH HƯỚNG TÁCH XA

Kỹ thuật căn bản làm tách xa ảnh hưởng của cả hai đối tác. Kỹ thuật định hướng tách xa ra giúp không chỉ làm ảnh hưởng duy nhất một bên. Tất cả những điểm trên đây, thích nghi với định hướng tách xa ra. Ta có thể dùng kỹ thuật này ví dụ để tách xa một người với một giáo phái được xem là nguy hiểm.

A và Giáo phái nguy hiểm là hai bên mà chúng ta có nhiệm vụ phải tách A ra xa Giáo phái.

Ta lấy ảnh của A và ảnh của Giáo phái đâu lưng vào nhau.

Và định hướng nằm theo trục Đông Tây.

HAI TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ XẢY RA

Có một mối liên hệ giữa A và Giáo phái, ví dụ A đã thường xuyên đến với giáo phái. Trong trường hợp này, mặt của Giáo phái quay về hướng Đông.

Nếu có mối liên hệ mật thiết giữa A và Giáo phái, và A và Giáo phái có sự tiếp xúc thật chặt chẽ với nhau. Trong trường hợp này thì mặt của Giáo phái quay về hướng Tây. Dư Quang Châu (bộ môn Năng lượng Cảm xạ)