Cảm nhận năng lượng trực tiếp (18)

681 lượt xem

Cảm nhận năng lượng trực tiếp (18)

(CXH.VN) Chuẩn bị : Nâng khí. Tẩy rửa (Thác nước). Thực hiện bài tập Từ hoa nở về nụ. Ngồi đối diện với người cùng tập.Nhận định : Qua các bài tập bạn đã biết cách phát và thu nhận năng lượng màu sắc và cảm xúc tạo ra mà không cần đến sự tiếp tay của nữ trang.

Hướng dẫn dành cho người phát : Cho một năng lượng màu sắc và cảm xúc mạnh tạo thành sóng rung động trên một khu vực cơ thể và đặt năng lượng màu sắc và cảm xúc đó vào điểm rung động đó. Tiếp đến làm lưu chuyển dòng năng lượng theo cánh tay phải và chuyển vào lòng bàn tay của bạn qua bàn tay của người cùng tập. Không biểu hiện bất cứ dấu hiệu có liên quan đến năng lượng màu sắc và cảm xúc. Rửa tay sau các bài tập và đổi tay.Hướng dẫn dành cho người cùng tập : Đưa tay nhận năng lượng từ người cùng tập. Thư giãn và tập trung chú ý xem khu vực nào trên cơ thể của bạn rung động. Bạn cảm nhận ra sao trong việc phân biệt năng lượng màu sắc và cảm xúc tốt hay xấu? Bạn có thể xác nhận được loại năng lượng này hay không? Đừng quên rửa tay sau mỗi lần tập cũng như đổi tay.Đổi vị trí và làm lại. Ghi các nhận xét vào nhật ký.

Dư Quang Châu (Bộ môn Năng lượng Cảm xạ)