Tẩy rửa năng lượng xấu trong đồ trang sức (7)

414 lượt xem

Tẩy rửa năng lượng xấu trong đồ trang sức (7)
(CXH.VN) Cách tẩy rửa này cũng gần tương tự như bạn dùng để tẩy rửa cho người bệnh, ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu cách làm với các bạn có tính cách tham khảo.

Trên kinh nghiệm thực tế cho thấy chúng tôi áp dụng phương pháp dùng thạch anh để thu gom những năng lượng xấu từ đồ trang sức là điều tốt nhất.

Dư Quang Châu (Bộ môn Năng lượng Cảm xạ)