Tiết thực … mát tính hơn

171 lượt xem

Tiết thực … mát tính hơn
Tiết thực … khiến mát tính hơn

Bình thường trước đây, mỗi lần đói bụng hoặc ăn trễ xíu là dễ cộc cằn thô lỗ với người bên cạnh, mà đặc biệt là bà xã của mình. Dễ nóng tính với cả người lớn nữa.

Mà kỳ lắm, qua có 2 ngày tiết thực tự dưng thấy yêu bà xã nhiều hơn, ít hờn mát … Thấy muốn giúp nhiều người bên cạnh mình. Còn có ý định sau kỳ tiết thực này dành một số ngày ăn chay nữa …

Không biết có thể đi đến cùng suy nghĩ của mình hay không, nhưng vào nhận được lời khuyên của các bạn đi trước bỗng dưng vui quá trời.

phuocnt81 – Cảm xạ viên K92 Sài gòn

viewtopic.php?f=125&t=7080