Quyết định thành lập CLB Cảm xạ Hà Nội

573 lượt xem

Quyết định thành lập CLB Cảm xạ Hà Nội
Quyết định thành lập Câu Lạc Bộ Năng lượng Cảm xạ học thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội

Dưới đây gồm 2 quyết định:

1. Quyết định thành lập Câu Lạc Bộ Năng lượng Cảm xạ học thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội, cơ sở đặt tại 67 Bà Triệu – quận Hoàn Kiếm. Nơi đây tổ chức sinh hoạt và lớp học của bộ môn Cảm xạ.

2. Quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Năng lượng Cảm xạ.