Cảm xạ Địa Sinh Học – tại Trường ĐHQT Hồng Bàng – Trích Bài giảng mở đầu

6102 lượt xem

Đại học quốc tế Hồng Bàng – ngày 20/02/2014 Đào tạo Cảm xạ Địa Sinh Học cho sinh viên các khoa Kiến Trúc – Kĩ thuật công trình – Mỹ thuật công nghiệp

Đại học quốc tế Hồng Bàng – ngày 20/02/2014
Đào tạo Cảm xạ Địa Sinh Học cho sinh viên các khoa Kiến Trúc – Kĩ thuật công trình – Mỹ thuật công nghiệp
 
Link video: