Kỹ thuật định hướng của KTT làm xích lại gần nhau (30)

1272 lượt xem

Kỹ thuật định hướng của KTT làm xích lại gần nhau (30)
(CXH.VN) Thực hiện như kỹ thuật định hướng làm xích lại gần nhau, ảnh được đặt ở trục Bắc Nam. Đối với các hoạt động từ xa trên các quan hệ. Chúng ta với con lắc Ai Cập và KTT là có thể đáp ứng được các đòi hỏi.

Hai bức ảnh của chúng ta bắt buộc phải đứng thẳng trong quả cầu 12 mặt nằm trong KTT.

Đồng thời nó cũng phải gắn liền với các vật đã được định hướng. Nếu muốn cho xích gần nhau trì hướng trục Bắc Nam – còn muốn tách xa ra thì áp dụng trục Đông Tây.

VẬT CHỨNG

Có thể có sự khác biệt giữa các vật chứng với nhau. Nếu kích cỡ hay bản chất của các vật chứng không thích hợp cho công việc dự trù thực hiện thì bạn phải làm một cuộc chuyển sóng. Qua kinh nghiệm của chúng tôi, cách tốt nhất để chuyển sóng của từng vật chứng bằng cách tạo ra các vật chứng.

Bạn có hai vật chứng khác nhau về bản chất (tạm gọi là A và B). Bạn phải thực hiện cùng một loại động tác trên A lẫn B, ngay cả nếu A hay B thích hợp cho các thao tác kể trên.

Nói khác đi, nếu cần tạo ra một vật chứng ảo cho A, bắt buộc phải tạo một vật chứng ảo như thế cho B.

1)Đặt vật chứng A trước mặt bạn trên bàn.

2)Tìm sóng của A và cho con lắc Ai cập chuyển động sóng trên A.

3)Phát âm từ khóa Tẩm.

4)Lắc sẽ tự động dừng lại khi mà sóng đã hoàn thành việc Tẩm.

5)Phát âm từ khóa Trung hòa.

6)Kích hoạt (dymaniser) vật chứng trong quả cầu 12 mặt nằm trong KTT thì vật chứng sẽ mạnh hơn.

7)Phát âm từ khóa Trung hòa.

Chúng ta không tin vào hiệu lực của các vật chứng này được thực hiện vì lý dothiếu các vật chứng cụ thể.

Trong thực tế, công việc của bạn rốt lại là chuyển sóng của hai vật chứng cụ thể không hợp cho công việc mà bạn định làm trên hai vật chứng trừu tượng về hình thể và kích thước thích hợp.

CÁC VẤN ĐỀ CỦA MỐI QUAN HỆ

Trong một Hiệp Hội hay một cặp, vấn đề không luôn luôn tạo ra một sự tách xa nhau hay một sự xích lại gần nhau. Có khi các vật dụng mang tính huyền diệu hơn cho một Hiệp Hội này hay một đôi cần một hoạt động để đẫy nó về một hướng định sẵn. Nếu các kỹ thuật trên đây bị thất bại hay nếu trong quá trình nghiên cứu bằng con lắc mà bạn đã thiết lập chứng tỏ không hữu hiệu, hãy thực hiện lại vì có thể mục tiêu không được thể hiện rõ ràng qua các từ khóa. Dư Quang Châu (bộ môn Năng lượng Cảm xạ)