Bài 13:TIA VÀ SÓNG HÌNH DẠNG

1353 lượt xem

Nhất trí với lời giải thích của cha sở Bouly – cha đẻ của từ Cảm xạ (sự nhạy cảm đối với các tia), đa số các nhà Cảm xạ học cho rằng môn này nghiên cứu việc phát hiện ra các luồng sóng, các tia mà chúng ta đã đề cập trong chương hai.
Khám phá ra các tia là sự kiện nổi bật trong những năm 1930 – 1940, thập niên mà hàng triệu người Pháp đã say mê môn Cảm xạ học và đã có hàng trăm công trình nghiên cứu được công bố về đề tài này.
Có thể nói rằng trong hai thới kỳ thế chiến, các công trình nghiên cứu quang tuyến của Pierre và Marie Curie và các công trình nghiên cứu về vô tuyến điện của Marconi và Branly đã có công truyền bá và gây sự chú ý đến việc khám phá ra các tia và các luồng sóng vô hình. Cũng chính sự truyền đạt này đã làm nảy sinh nhận định sai lầm xem môn Cảm xạ học cũng giống như khoa phóng xạ hoặc khoa vô tuyến điện.
Theo Jean Pagot trong tập Cảm xạ học và sự phát dạng thì người ta đã đề cập rất nhiều đến các máy thu phát, một dụng cụ phát sóng và nhà Cảm xạ học thu sóng. Đó là cách nói làm cho người ta đễ hình dung ra được có một sự thu phát.
Tuy nhiên sự việc lại không phải dễ nhận thấy một cách hiển nhiên như thế. Có khi một ảnh hưởng từ xa tới mà không mảy may cần đến một sự thu phát hay một sự phát tán nào. Mặt khác ảnh hưởng này vẫn còn lưu lại sau khi máy phát đã biến mất. Đó là trường hợp cảm nhận được lĩnh vực âm nhạc chẳng hạn.
Ngày nay các định luật vật lý thường hạn chế việc đặt ra các giả thuyết về sự tồn tại của một luồng tia phát đi từ năng lượng của một vật hoặc một người ở rất xa nhà quan sát. Thật vậy, ai cũng biết mọi luồng tia năng lượng mang tính chất vật lý (từ trường, điện quang…) giảm dần tùy theo tỷ lệ bình phương khoảng cách.
Chẳng hạn, cường độ luồng tia phát ra từ một vật thể đặt cách nhà quan sát 10 mét sẽ yếu đi một trăm lần so với lúc nó được đặt ở cự ly 1 mét gần nhà quan sát.
Chính vì thế, sau nhiều công trình khoa học, đặc biệt là của Giáo sư Yves Rocard, người ta cũng có thể kết luận được rằng các nhà Cảm xạ học thu nhận được một loại năng lượng mang dạng tia.
CÁC TIA BỨC XẠ CHÍNH
BA LOẠI TIA CỦA CHA XỨ MERMET
Qua các kết quả nghiên cứu cá nhân và sự đúc kết từ các cuộc họp, cha sở Alexis Mermet, được mệnh danh là ông Hoàng của những người đi tìm nguồn nước hay nhà Cảm Xạ học, đã cho xuất bản cuốn sách bán chạy của ông: Làm sao tôi khám phá ra? Cha Mermet đã đề cập đến 3 tia bức xạ khác nhau:
• Tia gốc
• Tia trí não
• Tia phản chiếu
TIA GỐC
Theo cha Mermet thì tất cả mọi vật thể theo một chiều hướng nhất định, đều phát ra một tia gốc (còn được gọi là tia vật lý).
Tia này luôn đồng nhất với một vật thể (nhà Cảm xạ đều cảm nhận một chiều quay nhất định của quả lắc khi phát hiện vật thể ấy).
Hơn nữa, tia này chỉ phát đi từ một hướng nhất định chứ không phải từ mọi phía của vật thể (khác hẳn với tia phóng xa) ở một khoảng cách hạn chế.
Cuối cùng, tia gốc tạo ra một góc xác định với hướng
đối tượng.
Bắc từ trường, loại góc đặc biệt của từng vật thể, từ đó cho phép xác định chính vật thể ấy.
Sau đây là một số góc đặc biệt mà cha sở Mermet đo được:
• Sắt / thép: 180 độ nam
• Nhôm: 75 độ đông – bắc
• Nước: 30 độ tây – bắc.
Theo lời cha Mermet: “Sau nhiều nghiên cứu về tia gốc của nhiều vật thể, người ta đều công nhận rằng tia góc giống như tia phát quang; nhưng tia gốc đi trên đường
của luồng huyền quang nên chúng trở nên vô hình vô tướng với con mắt của chúng ta.
Cũng như các tia ánh sáng, tia gốc khi gặp khối lăng trụ liền khúc xạ. Nó cũng có hiện tượng giao thoa có thể bị ngăn chặn hoặc bị rẽ bởi một màng lọc hoặc kính mờ. Cũng như tia sáng, các tia này cũng tự phân cực”
Tia gốc rung động rất chuẩn xác, có kiểm soát. Một ngày nào đó, nó sẽ được ghi lại với chỉ số một phần triệu milimét (còn gọi là micron hay micromét) tương đương với chỉ số của tia quang tuyến. Việc còn lại là làm sao đưa các định nghĩa rõ ràng chính xác về tia gốc mà mãi đến ngày nay chưa ai đạt tới.
TIA TRÍ NÃO
Theo cảm xạ cổ truyền thì tia trí não phát ra từ bất cứ vật thể nào mà nhà Cảm xạ có thể phát hiện được ở bất cứ khoảng cách nào.
Cha Mermet gọi là tia trí não vì theo ông tia này là sự rung động từ vật thể đến não của nhà thăm dò, vì từ Capital có gốc tiếng La tinh Caput là đầu.
Mỗi vật thể, rung động theo mọi hướng đều phát ra các sóng vô hình truyền đến mọi con người. Chính các luồng sóng phát đi từ vật thể đến với con người và con người trở thành máy thu sóng.
Não bộ của chúng ta là con mắt của nhà Cảm xạ chứ không phải đèn pha. Chúng ta ở tại nhà mình và có quyền đóng hoặc mở cửa nhà mình. Hầu hết các tia phát ra đi từ vật thể bị mất đi do không được tiếp nhận và chỉ khi bắt được một luồng tư tưởng đang nghĩ đến chúng thì chúng liền bị hút ngay vào sự chú ý này.
TIA PHÁT QUANG / PHẢN CHIẾU
Theo cha Mermet, tia thứ ba này đi từ mặt trời đến vật thể hoặc cơ thể. Tia này có liên quan đến tia mặt trời của cha xứ Bouly
BS Dư Quang Châu
Chủ tịch Chi hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng TCLT
Viện trưởng Viện Bấm huyệt TCLT
(Còn tiếp)