Những Hình Dạng Phát Sóng Hiện Đại: RADIONIQUE

7817 lượt xem

Vào thế kỷ XX, người ta đã phát minh ra những máy thu phát, và tùy theo sở thích của các nhà phát minh, máy có thể bằng kim loại, gỗ, giấy hoặc là điện từ. Để bao quát mọi tìm tòi và sáng chế ấy, một từ mới được đặt ra: Radionique (Radionic).

Theo Antoine Luzy, có 2 loại máy:

Ÿ Loại thứ nhất: được xếp vào các loại máy nhạy cảm với các luồng từ trường hoặc điện từ. Phần đông các nhà thăm dò nguồn nước đoan chắc rằng chính điện và từ là nguyên nhân của mọi hiện tượng cảm xạ.

Ÿ Loại thứ hai: dành cho các loại máy nghiên cứu đặc biệt, để phát hiện những luồng sóng phát đi từ các lực chưa biết. Các loại máy này bắt buộc phải vô cảm với các bức xạ điện từ.

Sau đây là một số máy radionic có tiếng tăm:

a. Pin cảm xạ:

Đây là phát minh của ông De Bélizal và ông Chaumery, được cấp bằng sáng chế ngày 10/04/1936 (số 816.132). pin cảm xạ được chế tạo sau khi nghiên cứu hình cầu và nửa hình cầu.

Được gọi là “pin” vì so sánh với loại pin Volta có sức mạnh tăng theo số lượng các yếu tố thêm vào, sức hoạt động của loại pin này mạnh hơn lên tùy theo số lượng nửa hình cầu được thêm vào, và tùy theo đường kính của từng yếu tố. Ông De Bélizal và Chaumery đã xác nhận rằng họ đã thí nghiệm thành công khi ướp thịt, cá, trứng, hoa với một pin cảm xạ gồm 9 yếu tố bằng gỗ rắn (loại cây Dái Ngựa)

 

hinh 50

Hình 50

 

b. Máy phát Lakhovsky:

Được chế tạo vào khoảng giữa hai thế chiến. Máy này được cấu tao bởi tập hợp các máy nổ phóng điện bị cảm ứng bởi một dòng điện chạy qua các vòng đồng tâm khác nhau. Máy phát với nhũng mạch dao động này dùng để kích hoạt nước hoặc để chữa bệnh thấp khớp. Theo ông Georges Lakhovsky: Mỗi tế bào sống đều hoạt động như một mạch mở, luôn dao động với tần số rất cao và thu bắt được các lực vũ trụ tác động rất tốt với con người.

c. Ngôi sao David:

Ngôi sao 6 cánh nổi tiếng làm bằng gỗ hoặc bằng đồng được dùng để truyền từ tính gọi là từ hóa nước hoặc cây cối.

tetst 17

Hình 51: Ngôi sao David

Ngôi sao này là một lục giác do hai tam giác đều, đan vào nhau và được coi như một vật phòng chống lửa, và phòng nguy hiểm trong những chuyến đi xa.

Hãy theo dõi kết luận của ông Antoine Luzy khẳng định rằng:

Một số chỉ dẫn của người thao tác có thể được kiểm chứng lại bằng máy. Nhưng nhà Cảm xạ thì có thể dùng các phương tiện của mình ở mọi khoảng cách trên mọi vật, trong khi các máy chỉ có thể phát hiện những biến đổi điện thế gây ra bởi những lồi lõm trong lòng đất và chỉ trong những khoảng cách hạn hẹp. Tình trạng này hình như dành cho môn cảm xạ tâm linh một tương lai tươi sáng nếu người ta thấy cấp thiết phải để nó thoát ra khỏi chủ nghĩa kinh nghiệm và dùng nó trên cơ sở các dữ liệu tâm sinh lý hợp lý.