Tổng hợp về một tiếp cận sức khỏe

7238 lượt xem

Tổng hợp về một tiếp cận sức khỏe

Ý thức, tinh thần, tình cảm và cơ thể.

(DQC) Thực tại căn bản của vũ trụ là tinh chất, sự hợp nhất tinh chất của chúng ta và tinh chất của mọi thứ được gọi là tinh chất vũ trụ. Mọi sáng tạo đều từ đó mà ra: Ý thức, tinh thần, tình cảm và cơ thể. Cái phương pháp đó, vốn là chúng ta tạo ra sức khỏe hay bệnh tật.

Bệnh tật là kết quả của sự méo mó trong ý thức chúng ta, nó ngăn cản tinh chất biểu hiện để đi đến vật chất, đó là bằng chứng thực của sự tách rời với tinh chất của chúng ta được lộ ra một cách toàn đồ, cá thể và tập thể trong một nhóm mà chúng ta phụ thuộc vào chúng ta nhưng cũng phụ thuộc phần lớn (một cách toàn đồ) vào những người mà ta bị gắn chặt vào.Các dây liên lạc của ta đối với người khác ngày càng lỏng lẻo, thì các sáng tạo của chúng ta càng ít bị tác động. Nguyên nhân của bệnh tật có nhiều đến mức không thể kể ra được. Trong một số trường hợp, tầm quan trọng trong gốc của nhóm là rất mạnh là dấu hiệu của các thời kỳ người ta ngày càng thấy được các biểu hiện xuất phát từ các nhóm rộng lớn hơn của loài người, tỉ như những đứa trẻ mới sinh đã nhiễm Sida. Đó là những bằng chứng của một ý thức được phát triển hơn của loài người về sự liên hệ của mọi sự vật. Sida xoá ranh giới giữa các dân tộc, và dạy cho con người rằng tình yêu là giải pháp.

Bị trói buộc trong quá trình sức khỏe hay bệnh tật, chúng không thể chia nhỏ cái tôi bên trong ta và tách mình ra khỏi những người khác. Tất cả chúng ta đều gắn kết với nhau, những gì chúng ta nghĩ, cảm nhận hay thực hành trong lĩnh vực sức khỏe và bệnh tật đều dội sang mỗi người khác. Khi ta chữa bệnh cho mình, ta chữa khỏi bệnh cho người khác. Khi bày tỏ tinh chất của chúng ta, cái tính cách duy nhất của chúng ta, chúng ta đem lại cho mọi người sức khỏe và giúp họ bày tỏ tinh chất của mình.

Mỗi phần của chúng ta chứa đựng cái chung, cái toàn thể, mỗi một tế bào chứa đựng cái sơ đồ của toàn thân thể, cũng như chúng ta chứa đựng sơ đồ của nhân loại. Chúng ta có thể hút ra từ cái nguồn suối đầy quyền năng và ánh sáng đó thực tại và sống động để chữa bệnh. Vả lại, chúng ta là cái sơ đồ đó chúng ta có nó trong trường hào quang của chúng ta. Chúng ta là năng lượng và chúng ta có thể thay đổi rất nhanh chóng. Chúng ta sống trong một cơ thể tạo được bằng chất keo thường xuyên biến đổi và có những khả năng thay đổi lớn.

Thời gian là toàn đồchúng ta có thể tự dịch chuyển trong mọi bình diện của nó, để chữa khỏi bệnh để thu thập thông tin về quá khứ và về tương lai có thể thấy trước được. Chúng ta có thể sử dụng sự khôn ngoan của mọi thời đại để giúp ta chữa khỏi bệnh, chúng ta là sự  khôn ngoan đó, nó có ở trong ta và quanh ta. 

Thời gian là toàn đồ, chúng ta có thể tự dịch chuyển trong mọi bình diện của nó, để chữa khỏi bệnh để thu thập thông tin về quá khứ và về tương lai có thể thấy trước được. Chúng ta có thể sử dụng sự khôn ngoan của mọi thời đại để giúp ta chữa khỏi bệnh, chúng ta là sự  khôn ngoan đó, nó có ở trong ta và quanh ta. Bây giờ chúng ta hãy nhắc lại các câu nói gợi ý về sức khỏe của chúng ta bằng ngôn ngữ của toàn đồ. “Tôi bị lây cúm của anh” được đổi thành “Bệnh cúm của tôi báo cho tôi cần giữ được cân bằng”. Hệ thống miễn dịch của tôi yếu đi đã để  virus lọt vào. Đáng lẽ tôi, phải chú ý đến điểm này làm thế nào để lập lại cân bằng. Chúng ta được gắn với nhau bởi hai cái cúm mà chúng ta đã tạo ra. Bạn cũng cần chăm sóc cho bạn tốt hơn”.

Lưng của tôi bị đau” sẽ được đổi thành “Cái đau ở lưng báo cho tôi rằng tôi lại bị suy yếu. Tôi phải làm rõ ý định của mình và giữ gìn. Từ đó nảy sinh mối quan hệ mới với cái lưng của tôi, cho phép tôi coi nó như một cái lưng khỏe mạnh. Tôi càng tôn trọng thực tại của tôi, thì người khác càng làm như vậy”.

Mối quan hệ mới này với bệnh tật không ngăn cản việc chúng ta nhờ đến sự giúp đỡ  của các nhà chuyên môn, nhưng buộc chúng ta xem xét lại cách ứng xử đã qua, cải thiện nó và tìm kiếm các thuận lợi mới. Sự thay đổi các thói quen và thái độ sẽ mở mang trước, chúng ta chấp nhận vai trò của chúng ta làm phát sinh bệnh tật. Cái tự do mới này mở ra cho chúng ta những con đường khác, và cho phép chúng ta giúp đỡ các người khác.

CÁCH THỨC CỦA CÁI NHÌN TOÀN ĐỒ

Đó là điều mà mô hình toàn đồ mang lại cho người bệnh và nhà cảm xạ, khi họ đã hiểu và sử dụng được những cơ hội của nó. Thực tại cơ bản của chúng ta là thực tại của ý thức và năng lượng, mọi nền khoa học dựa vào cái thực tại thứ yếu vật chất của thế giới vật chất là hão huyền. Trong trường hợp này, thế giới của chúng ta rất khác với cái thế giới theo định nghĩa ba chiều và người ta phải có thời gian mới thoát ra được.

Để chấp nhận được cái nhìn toàn đồ, trước hết chúng ta phải thay đổi bản thân về mặt bản sắc “Thần khí” và trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta phải chiụ trách nhiệm về những gì chúng ta làm cho ta và cho những người khác. Trong lĩnh vực sức khỏe, chúng ta phải tự chiụ trách nhiệm, nhưng khả năng về bảo vệ sức khỏe của chúng ta lại không giới hạn. 

Để chấp nhận được cái nhìn toàn đồ, trước hết chúng ta phải thay đổi bản thân về mặt bản sắc “Thần khí” và trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta phải chiụ trách nhiệm về những gì chúng ta làm cho ta và cho những người khác. Trong lĩnh vực sức khỏe, chúng ta phải tự chiụ trách nhiệm, nhưng khả năng về bảo vệ sức khỏe của chúng ta lại không giới hạn. Ở buổi bình minh của sự phát triển  của chúng ta, chúng ta chưa thể hình dung được và năng lượng mà thực tại cơ bản dành cho ta.

THEO MÔ HÌNH TOÀN ĐỒ XEM XÉT LẠI CHẨN ĐOÁN CŨ

Chià khóa của điều mà nền Y học gọi là “sự thuyên giảm tự nhiên” hay “sự thần kỳ” về bệnh tật trong mô hình toàn đồ giống như giả thiết về quả táo được treo trong không gian là dấu vết của các năng lượng bị mất cân bằng ở bên trong đã tạo ra nó. Trong nền Y học truyền thống, bệnh tật là dấu hiệu của một sự mất ổn định che dấu trong tâm thần của con người. Đối với một nhà Cảm xạ khi chữa bệnh, bệnh tật là sự  biểu hiện vật chất của một sự rối loạn ở sâu hơn.

Trong mô hình toàn đồ, mọi thứ đều gắn với nhau. Như  tuyến tụy (pancréas) bị đau ốm có thể có liên quan đến việc khó khăn về chấp nhận sự diụ dàng trong các lĩnh vực khác của đời sống. Điều này nghe có thể chướng tai, nhưng nó lại là tất yếu nếu người ta quan sát sự vận hành của năng lượng con người. Ở người có tuyến tụy lành mạnh, người ta thấy có sự tương quan trực tiếp giữa năng lượng của tuyến tụy và các liên hệ của người này với các trường dịu dàng của vũ trụ. Theo kiểu suy nghĩ toàn đồ, các triệu chứng là bạn của chúng ta. Chúng chỉ ra sự mất cân bằng bên trong như đầu dây của một cuộn len mà ta phải lần theo đến tận trung tâm của nó, tại đó có cái nguyên nhân của bệnh tật.

Trong các trường hợp “không thể chữa khỏi bệnh” các bệnh nhân phải cố gắng tự lập trung vào nội tâm sâu xa các năng lượng mang theo sự chữa khỏi bệnh của họ, chứ không phải vào sự chẩn đoán. Thuyết toàn đồ cho rằng mỗi người đều muốn giữ cho mình luôn khỏe mạnh một cách tự nhiên nhất theo cái được gọi là “hệ thống làm cho ổn định”. 

Trong các trường hợp “không thể chữa khỏi bệnh” các bệnh nhân phải cố gắng tự lập trung vào nội tâm sâu xa các năng lượng mang theo sự chữa khỏi bệnh của họ, chứ không phải vào sự chẩn đoán. Thuyết toàn đồ cho rằng mỗi người đều muốn giữ cho mình luôn khỏe mạnh một cách tự nhiên nhất theo cái được gọi là “hệ thống làm cho ổn định”. Mỗi người đều có hệ thống đó, nó hưũ hiệu nhiều hay ít, nhưng người ta lại không biết đến nó hoặc ngăn trở nó. Chỉ cần mỗi người tự lắng nghe và quan tâm đến nó, và với Vũ điệu vô thức bạn sẽ  “lắng nghe chính cơ thể của bạn” và bạn sẽ thực hiện được những chuyện hầu như không thể thực hiện được. Chúc các bạn thành công

Chuyên viên Cảm xạ bác sĩ Dư Quang Châu