PHẦN MỞ ĐẦU RÈN LUYỆN DƯỠNG SINH NĂNG LƯỢNG

281 lượt xem

(Phần1)
Mỗi người trong chúng ta đều có một năng lực tiềm ẩn mà chúng ta chưa biết đến nên chưa có cơ hội để khai thác. Các tiềm năng này ở một số người đã được sử dụng mà họ không mảy may ý thức được chúng. Thường đa số chúng ta không nhận ra nó bởi trực giác chúng ta còn mơ hồ. Chỉ có một số người phát hiện được khả năng này.
Do đó Học Viện Nghiên Cứu Tâm lý (Institut d’études psychiques – Houston, Texas, USA) đã ra đời nhằm làm sáng tỏ các khả năng đặc biệt này của con người. Các cuộc nghiên cứu của chúng tôi giúp chứng minh rằng nhờ trung gian của một chất thể vật lý do cơ thể quản lý mà các khả năng này sẽ được hiện ra nhờ tập luyện.
Đó là chất thể mà chúng ta gọi là “Năng lượng thể hào quang “ “ Nội lực tự sinh “, cũng là loại chất thể mà các “yogi” gọi là “Prana”, các môn đồ của giới võ thuật gọi là “Khí” , các liệu pháp tâm lý gọi là “Năng lượng sinh học – Bio-Énergie” và Cảm xạ học gọi đó là “Năng lượng cảm xạ – Radiesthésie-Énergie”.
Mọi sinh vật đều tự sản sinh năng lượng nội tại. Năng lượng Cảm xạ là căn bản đối với mọi hoạt động sống và tham gia vào tất cả các giao tiếp giữa các vật thể với con người. Năng lượng cảm xạ là một chất liệu cụ thể, một cái trụ chống đỡ tinh vi, nhẹ nhàng và phân tán mà con người có thể tập hợp và tạo thành hình ảnh giúp cho các giác quan của con người có thể cảm nhận được.
Năng lượng cảm xạ hiện diện khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta. Sự cảm nhận và kiểm soát được năng lượng cảm xạ rất cần thiết cho sự phát triển hài hoà khả năng của năng lượng tinh thần.
Muốn phát triển tiềm năng nội tại, điều cần thiết là phải tập luyện thường xuyên và biết sử dụng nó một cách có ý thức để có thể làm chủ được Năng lượng nội tại (năng lượng ý thức).
Tất cả điều này có thể thực hiện được khi sự tự chủ (thần khí) được thực hành liên tục và chính xác. Cần luyện tập và trau dồi tài năng trên các lĩnh vực tự nhiên, xã hội, tư duy nhằm làm thăng hoa một cách trọn vẹn.
BS Dư Quang Châu
Chủ tịch Chi hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng TCLT
Viện trưởng Viện Bấm huyệt TCLT
(Còn tiếp)