Ba trung tâm năng lượng RĐTG (20)

845 lượt xem

Ba trung tâm năng lượng RĐTG (20)
(CXH.VN) Vì con người đứng giữa trời và đất nên Đạo Lão dạy rằng con người được cấu tạo dựa trên 3 yếu tố: Trời, Đất và Người (Thiên, Địa, Nhân). Sự phân chia trên được thể hiện trên thân thể con người mà người xưa gọi là 3 tâm điểm ( tam tiêu ).

Ba trung tâm này là 3 trung tâm năng lượng dùng để hội tụ và điều hoà hoạt động của 5 tạng 6 phủ. Ở phần Hạ tiêu có hai tạng Can và Thận; ở phần Trung tiêu có Tỳ và Vị; ở phần Thượng tiêu có hai tạng Tâm và Phế. (hình 35).

Ba trung tâm này tương ứng với Thiên Địa Nhân.

Trung tâm dưới cùng tượng trưng cho Đất. Trung tâm ở giữa tượng trưng cho con người và trung tâm trên cùng tượng trưng cho Trời. Các bộ phận tượng trưng cho khía cạnh vật chất, trung tâm tượng trưng cho khía cạnh tinh thần, trung tâm năng lượng là cầu nối với hoạt động của các bộ phận. Như vậy theo các nhà Lão học, toàn cơ thể con người được cấu tạo để tiếp nhận, phát triển và trao đổi năng lượng của Trời với năng lượng của Đất.

1.Thượng tiêuThượng tiêu của con người có hai tạng Tâm Phế tương ứng với Trời và nó giống như sương mù, sương mù tưới nhuần khắp chốn. Khí của Thượng tiêu đi khắp toàn thân, nếu khí thuận thì ấm áp ngoài da, lông tóc đẹp đẽ, nếu khí thượng tiêu mạnh mẽ thì nó phát huy được công năng nhằm bảo vệ phần bên ngoài cơ thể, giống như những trung tâm của Bộ quốc phòng, chuyên trách phần bảo vệ chống sự xâm lược của của giặc ngoại xâm. Nếu khí Thượng tiêu mất cân bằng, phần bảo vệ bên ngoài bị suy yếu dễ sinh chứng rét run, phát nóng, sợ lạnh.

2. Trung tiêuTrung tiêu của con người là Tỳ Vị thì tương ứng với Người ví như bọt nước sủi lên. Phạm vi của Trung tiêu chủ yếu là vận hoá thức ăn, biến thành khí huyết để nuôi dưỡng toàn thân. Nếu Trung tiêu mạnh mẽ thì việc tiêu hoá bình thường, nếu mất cân bằng thì tiêu hoá không tốt, ảnh hưởng đến việc vận chuyển khí huyết để nuôi dưỡng toàn thân.

3. Hạ tiêuHạ tiêu của con người gồm có Can Thận tương ứng với Đất ví như sông ngòi, mương rãnh là chỗ nước chảy ra, ý nói Hạ tiêuchỉ có xuất không có nhập, chủ yếu của nó là nơi gạn lọc thanh trọc và bài tiết ra đường đại tiểu tiện. Nếu hạ tiêu mạnh mẽ thì việc thanh lọc thuận lợi, nếu Hạ tiêu có vấn đề thì làm ra chứng bí tiểu, tiểu lắt nhắt nhiều lần trong ngày.

Bởi vậy, khi có trục trặc bất kỳ một trong ba điểm của Tam tiêu chỉ cần chúng ta áp dụng môn Rung động thư giãn cho từng khu vực thì bản thân của khu vực đó sẽ tự điều chỉnh.

Dư Quang Châu (Theo Bộ môn Năng lượng Cảm xạ)