Thiên Địa Nhân (luật Tam tài- 15)

1111 lượt xem

Thiên Địa Nhân (luật Tam tài- 15)
(CXH.VN) Con người ở giữa Trời và Đất , đó không phải là một ý tưởng bắt nguồn từ tư tưởng của Đạo Lão, của những người phương Đông mà đó là kết quả của nhiều nền văn minh Âu Á.

Đối với các đạo gia, đất là Âm, trời là Dương.• Âm tương ứng với cực âm. Dương tương ứng với cực dương.• Âm dương là quy luật của vũ trụ (thống nhất theo tự nhiên giới).• Là cương kỷ của vạn vật (tất cả sự vật đều phải theo quy luật này, không thể trái ngược được).• Là nguồn gốc của sự biến hoá (tất cả sự vật đều căn cứ nguyên tắc này mà biến hoá).• Là căn bản của sự sinh sát (mọi sinh thành, huỷ diệt đều phải theo phép tắc này).

Do đó người ta nói rằng trong Đạo Lão, con người được tổ chức qua hình ảnh của đất và trời; phần dưới, trước, bên trong là Âm; phần trên, sau, bên ngoài là Dương.

Tất cả diễn tiến khi một người đứng thẳng, tay đưa cao giữa 2 cực của một nam châm thì một dòng chảy từ cực âm (-) đất sang cực dương (+) trời sẽ chạy phía trước và mặt trong của tứ chi.

Và một dòng chảy khác từ cực dương (+) trời sang cực âm (-) đất chạy qua mặt sau của tay và lưng. Dòng chảy này tạo thành 3 hệ thống phía trái (3 kinh âm), 3 hệ thống phía phải ( 3 kinh dương ) chạy suốt cơ thể từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới, từ trước ra sau không gì khác hơn là các đường kinh châm cứu mà ta đã thấy qua những hình ảnh .

Đối với Y học Đông phương và cả môn Rung rung động thư giãn các hệ thống này rất quan trọng. Quan niệm từ tính (magnétique) là căn bản. Con người thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi các dòng từ trường từ đất mang tính Âm chạy xuyên qua. Cũng vậy chúng ta cũng luôn luôn chịu ảnh hưởng của năng lượng vũ trụ trong không gian mang tính Dương nuôi dưỡng năng lượng Dương cho cơ thể chúng ta.

Như vậy, chúng ta đang sở hữu trong tay một nguồn năng lượng vũ trụ vô tận, nhờ vào nó để đổi mới và tăng cường cho năng lượng chúng ta. Điều này diễn ra một cách tự nhiên mà không cần chúng ta nghĩ tới. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải học những tư thế đặc biệt để nhằm làm tăng cường sự nắm bắt này và nếu chúng ta biết cách tiếp nhận nó, hiện tượng tự nhiên sẽ được gia tăng đến nỗi chúng ta có thể cảm thấy sức khoẻ tăng cường rõ rệt và đặc biệt là nguyên thần – nguyên khí của chúng ta sẽ phát triển. Những điều đó muốn tìm thấy nó không gì khác hơn bằng lắng nghe sữ rung động của cơ thể và chỉ có rung động thư giãn giúp ta khai thác tiềm năng còn tiềm ẩn trong sâu thẳm của cơ thể chúng ta…

Dư Quang Châu (Theo Bộ môn Năng lượng Cảm xạ)