Cảm xạ học ứng dụng tăng sự tự tin, thuyết trình, ca hát

2441 lượt xem

Các học viên ứng dụng việc đeo vòng đá cho việc ca hát và ngạc nhiên với kết quả đạt được