Bí quyết thanh xuân và khỏe mạnh của người nổi tiếng – Nghệ sĩ Bạch Tuyết và thầy Dư Quang Châu về tiết thực thanh lọc cơ thể – Phần 3

976 lượt xem

Bí quyết trẻ lâu và khỏe mạnh của người nổi tiếng Nghệ sĩ Bạch Tuyết và thầy Dư Quang Châu – hai vị khách mời nói về tiết thực thanh lọc cơ thể trong chương trình Sức sống mới của Truyền hình – PHẦN 3

Bí quyết thanh xuân và khỏe mạnh của người nổi tiếng Nghệ sĩ Bạch Tuyết và thầy Dư Quang Châu – hai vị khách mời nói về tiết thực thanh lọc cơ thể trong chương trình Sức sống mới của Truyền hình – PHẦN 3

Bí quyết thanh xuân và khỏe mạnh của người nổi tiếng Nghệ sĩ Bạch Tuyết và thầy Dư Quang Châu – hai vị khách mời nói về tiết thực thanh lọc cơ thể trong chương trình Sức sống mới của Truyền hình – PHẦN 2

“Cơ thể chúng ta có 7 khu vực và 7 cái khu vực đó có những sóng rung động hoàn toàn khác nhau.

Phương pháp tập luyện của carm xạ là ‘lắng nghe chính mình” bằng cách rung động, rung động những khu vực mà mình đã tìm thấy bởi cây đũa Michel, nói lên cơ thể mình có một nhu cầu cần phải điều chỉnh cân bằng. Khi tiết thực mà tập luyện rung động thư giãn thì sẽ không thấy đói…” – thầy Dư Quang Châu

Link video :

https://www.youtube.com/watch?v=IeDVUeC8w9c