Cảm xạ Khơi dậy khả năng Tiềm ẩn, cân bằng sức khỏe Thể chất và Tinh thần – Phóng sự Vietnamnet

995 lượt xem

Liên tiếp uốn éo, vật vã khóc lóc, rồi cười ha hả, hay bỗng dưng múa võ, hoặc leo cây như khỉ, … khiến ai cũng có thể nghĩ đó là những hành động bất bình thường. Tuy nhiên đó lại là một phương pháp của những người tập luyện môn cảm xạ học…

Cảm xạ Khơi dậy khả năng Tiềm ẩn, cân bằng sức khỏe Thể chất và Tinh thần qua phóng sự của Vietnamnet.
 
Liên tiếp uốn éo, vật vã khóc lóc, rồi cười ha hả, hay bỗng dưng múa võ, hoặc leo cây như khỉ, … khiến ai cũng có thể nghĩ đó là những hành động bất bình thường. Tuy nhiên đó lại là một phương pháp của những người tập luyện môn cảm xạ học…