Khả năng kỳ diệu của con người – khai mở với Cảm xạ học – phóng sự Truyền hình Hải Phòng

1255 lượt xem

Khả năng kỳ diệu của con người – khai mở với Cảm xạ học – phóng sự Truyền hình Hải Phòng

Khả năng kỳ diệu của con người – khai mở với Cảm xạ học – phóng sự Truyền hình Hải Phòng.

Chữa bệnh kgông dùng thuốc, tăng cường sức khỏe…

Thực hành Rung động thư giãn Cảm xạ học khai phá tiềm năng to lớn của con người.

Link video : https://www.youtube.com/watch?v=omhGkZkDDzk