Khả năng tiềm ẩn, Năng lượng kỳ diệu, Người Nam châm Cảm xạ – Phóng sự đài truyền hình Hải Phòng Phần 2

1659 lượt xem

Khả năng tiềm ẩn, Năng lượng kỳ diệu, Người Nam châm Cảm xạ – Phóng sự đài truyền hình Hải Phòng Phần 2

Cam xa Du Quang Chau Kha nang tiem an

Khả năng tiềm ẩn, Năng lượng kỳ diệu, Người Nam châm Cảm xạ – Phóng sự đài truyền hình Hải Phòng Phần 2

Link video:

https://www.youtube.com/watch?v=7mmc0Dd7zzA