Thanh lọc cơ thể – Sức sống mới Truyền hình với thầy Dư Quang Châu và nghệ sĩ Bạch Tuyết

1185 lượt xem

Bí quyết thanh xuân và khỏe mạnh của người nổi tiếng Nghệ sĩ Bạch Tuyết và thầy Dư Quang Châu – hai vị khách mời nói về tiết thực thanh lọc cơ thể trong chương trình Sức sống mới của Truyền hình – PHẦN 1

Nghệ sĩ Bạch Tuyết và thầy Dư Quang Châu – hai vị khách mời nói về tiết thực thanh lọc cơ thể trong chương trình Sức sống mới của Truyền hình – PHẦN 1

Link video :

https://www.youtube.com/watch?v=6mAUQ9jH9Lg