Cảm xạ Nâng Cao

3399 lượt xem

Cảm xạ Nâng Cao

Học Cảm xạ nâng cao để hoàn thiện các quy trình làm cảm xạ bậc cao, nâng cao trực giác, phát triển những khả năng tiềm ẩn trong chính bạn

Nội dung chương trình học:

 • Nâng khí
  • Nâng khí sóng
  • Nâng khí sóng bậc cao
 • Quy ước
 • Quy ước cảm nhận
  • Cảm nhận trực tiếp bằng tay
  • Cảm nhận gián tiếp bằng tay
  • Cảm nhận bằng sự máy động của cơ thể
  • Cảm nhận bằng tri thức cao cấp

 

 • Cảm xạ đồ hiện trên bàn tay
 • Luyện tập bài:
  • Trao đổi năng lượng
 • Luyện tập bài:
  • Từ hoa trở về nụ.
  • Hoà hợp năng lượng với người khác.
  • Hít vô tận, thở vô tận.
  • Xuất thần.

Các videos tham khảo: