Chia sẻ của Kỹ Sư Thành Đức về bộ môn Cảm Xạ Học đã chữa được nhiều bệnh của chính mình

2756 lượt xem

Chia sẻ của Kỹ Sư Thành Đức – Nguyên Viện Phó Viện Nghiên cứu Đại học và giáo dục chuyên nghiệp

https://www.youtube.com/watch?v=XMTuLsAVkIY