Đau lưng, đau cột sống 12 năm do tai nạn – khỏi được nhờ tập Rung động thư giãn Cảm xạ học

769 lượt xem

Đau lưng, đau cột sống 12 năm do tai nạn, chữa biết bao nhiêu nơi không kết quả nay đã khỏi được nhờ tập Rung động thư giãn Cảm xạ học

Đau lưng, đau cột sống 12 năm do tai nạn, chữa biết bao nhiêu nơi không kết quả nay đã khỏi được nhờ tập Rung động thư giãn Cảm xạ học là trường hợp của người học viên tên Thuận.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=cb1S3FcH46g