Đi lửa – cách trị bệnh hôi chân nhanh nhất

553 lượt xem

Đi lửa – cách trị bệnh hôi chân nhanh nhất
Kỳ này, kakadoan xin một vé đi lên “bánh tráng”  và đi lên than hồng. Kakadoan đã một lần muối tiêu chanh rồi, đến bây giờ vẫn chưa thấy ngán.

Theo em thấy: đi lửa than hồng là một cách trị bệnh hôi chân nhanh nhất – không có một phương thuốc nào nhanh bằng.

Chỉ cần 5 giây là hết … hôi chân vĩnh viễn.

Em cảm ơn thầy rất nhiều. Có đau đớn một lần để trị hết một bệnh vĩnh viễn thì cũng nên đau.

Cũng chưa chắc là sẽ đau, mà chỉ sợ không vượt qua được sự nhút nhát của bản thân mình …

Kakadoan – Cảm xạ viên lớp Nâng Cao Sài Gòn

DT: 0918. 820. 000

viewtopic.php?f=61&t=4151&start=90

kakadoan – Cảm xạ viên Lớp Nâng cao Sài gòn đi mảnh chai ở Đại Nam 10-7-2011

Kakadoan – Cảm xạ viên lớp Nâng cao Sài gòn đi lửa than hồng ở khu du lịch Đại Nam 10-7-2011

Xem thêm bài “Chữa được bênh hôi chân nhờ đi qua lửa” của Kỷ lục gia hút 68 ký đá Nguyễn Xuân Ngoạn theo đường dẫn: https://www.camxahoc.vn/?p=8092

Nhạc sĩ Trần Tiến với trò chơi  Người nam châm hút thìa nĩa của Cảm xạ