Hen suyễn khỏi nhờ tập luyện cảm xạ

774 lượt xem

Hen suyễn khỏi nhờ tập luyện cảm xạ

Hen suyễn khỏi nhờ tập luyện cảm xạ là báo cáo của học viên Cảm xạ học.

Link video : https://www.youtube.com/watch?v=gYSTB6wayrY