Khỏe, sáng tạo hơn, cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt, nhạy cảm hơn – 4 ngày đầu Tiết thực – Cảm xạ học

1172 lượt xem

Khỏe, sáng tạo hơn, cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt, nhạy cảm hơn – 4 ngày đầu Tiết thực – Cảm xạ học

Khoe Linh hoat Sang tao Cam xa Du Quang Chau ca phe Trung Nguyen

Khỏe, sáng tạo hơn, cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt, nhạy cảm hơn – 4 ngày đầu Tiết thực – Cảm xạ học là chia sẻ của các học viên cảm xạ, những cán bộ quản lý lãnh đạo, nhưng chiến binh của tập đoàn cà phê Trung Nguyên.

Link video:

https://www.youtube.com/watch?v=8LrgvYeeScw