Lợi ích của Năng lượng Cảm xạ đối với cuộc sống con người – GSTS Vũ Hoan nói về khoa học Cảm xạ

858 lượt xem

Lợi ích của Năng lượng Cảm xạ đối với cuộc sống con người – GSTS Vũ Hoan, chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội nói về khoa học Cảm xạ

GSTS Vũ Hoan, chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội nói về khoa học Cảm xạ và lợi ích của Năng lượng Cảm xạ đối với cuộc sống con người

Link video : https://www.youtube.com/watch?v=diwV3b-ftYY