Nâng khí và âm thanh màu sắc Cảm xạ học với kỹ sư Thành Đức – Nguyên viện phó Viện NC ĐH và GD chuyên nghiệp

770 lượt xem

Nâng khí và âm thanh màu sắc Cảm xạ học với kỹ sư Thành Đức – Nguyên viện phó Viện NC Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp

Nâng khí và âm thanh màu sắc Cảm xạ học với kỹ sư Thành Đức – Nguyên viện phó Viện NC Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp

Nâng khí bảo vệ sức khỏe….

Link video : https://www.youtube.com/watch?v=eE2b5rK1foY