Trở thành họa sĩ – Cảm xạ học Việt Nam khai phá khả năng tiềm ẩn với anh Nguyễn Trường Thành

769 lượt xem

Ghét vẽ từ nhỏ nhưng Rung động thư giãn Cảm xạ học đã khai mở khả năng tiềm ẩn trở thành họa sĩ

Ghét vẽ từ nhỏ nhưng Rung động thư giãn Cảm xạ học đã khai mở khả năng tiềm ẩn trở thành họa sĩ là trường hợp anh Nguyexn Trường Thanh, học viên của thầy Dư Quang Châu.

Link video : https://www.youtube.com/watch?v=z0lrmoCxwHA