CẢM XẠ HỌC ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG (Phần 1)

1173 lượt xem

(Sau hơn hai mươi mấy năm đưa Năng lượng Cảm xạ về Việt Nam, cũng vì mãi mê với Thập Chỉ Liên tâm mà quên mất sự tồn tại của nó, cũng may nhờ có trận đại dịch mà tôi mới nhớ lại chuyện xưa, thôi thì nhắc lại hầu các bạn vậy)
Những sinh vật sống trong hoang mạc (lạc đà, chim muông) có khả năng đánh hơi được nguồn nước ở cách xa đó nhiều dặm. Điều này đã được M. de Kérilis phát hiện ra tại vùng Tanezrout, một con chim nằm chết khát bên cạnh chiếc bi đông nước đóng chặt nút đã bị cào cấu mà một nhà du lịch đã bỏ rơi.
Tại Ấn Độ loài dê cái sau khi uống nước muối có khả năng phát hiện ra mạch nước ngầm và đã dùng chân cào bới đất nơi đó.
Loài chó mèo bị lạc có thể tìm đường trở về nhà, cách xa hàng trăm dặm để báo trước cho chủ về những tai họa sắp xảy đến.
Những hiện tượng nêu trên vượt xa tầm nhìn của loài người đã trở thành nguồn cảm xúc của các nhà cảm xạ học, đã tìm cách đo đạc hiện tượng thông qua những rung động và phát xạ để hình thành từng bước một ngành khoa học kỹ thuật của tương lai.
Như bà phù thủy có chiếc đũa thần – Nhà cảm xạ học chỉ dùng chiếc đũa bình thường để tạo ra những rung động dẫn đến những thông tin không phải để hãm hại người mà để cứu bản thân, cứu mọi người trong cuộc sống nhẫn nhục đầy nhân ái và phúc hậu…
BS Dư Quang Châu
Chủ tịch Chi hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng TCLT
Viện trưởng Viện Bấm huyệt TCLT