Hội thảo Thập Chỉ Liên Tâm Pháp và ứng dụng trong điều chỉnh huyết áp cao-thấp

475 lượt xem

Hội thảo Thập Chỉ Liên Tâm Pháp và ứng dụng trong điều chỉnh huyết áp cao-thấp
2

Hội thảo Thập Chỉ Liên Tâm Pháp (Thập Chỉ Đạo) và ứng dụng trong điều chỉnh huyết áp cao – thấp tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh