Lợi ích của Năng lượng Cảm xạ đối với cuộc sống con người – GSTS Vũ Hoan về khoa học Cảm xạ

Bốn bước thực hành Cảm xạ – Trích đoạn Bài giảng tại Đại học quốc tế Hồng bàng

Cảm xạ Địa Sinh Học – tại Trường ĐHQT Hồng Bàng – Trích giảng Bài mở đầu

Chia sẻ kinh nghiệm tập luyện

Hướng dẫn học Cảm xạ_lớp A1

BÀI GIẢNG CẢM XẠ CĂN BẢN A-B – BÀI GIỚI THIỆU

Thực hành Tiết thực – Cảm xạ học Việt Nam (phần 1)

Thực hành tiết thực – Cảm xạ học Việt Nam (phần 2)

Thực hành tiết thực Cảm xạ học Việt Nam (Phần 3)

Thực hành tiết thực Cảm xạ học Việt Nam (phần 4)

Thực hành tiết thực Cảm xạ học Việt Nam (Phần 5)

Thực hành tiết thực – Cảm xạ học Việt nam (Phần cuối)


GoTop